Regulator pokojowy Buderus RC100H
Sprzedawca:
Logo sklepu iZZiFAST sp. z o.o. sp. k.

Regulator pokojowy Buderus RC100H

331,79 zł NETTO
408,10 zł BRUTTO

Moduł RC100H kontroluje temperaturę w pomieszczeniu i reguluje temperaturę w źródle ciepła w celu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Posiada wbudowany czujnik wilgotności.

Wkrótce w sprzedaży

Regulator pokojowy RC100H

Funkcje podstawowe

  • regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia dla instalacji ogrzewczych z jednym obiegiem grzewczym bez zmieszania,
  • regulator strefowy dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania z modułem strefowym i maksymalnie 4 obiegami grzewczymi w instalacjach bez nadrzędnego modułu obsługowego,
  • moduł zdalnego sterowania w instalacjach z nadrzędnym modułem obsługowym (np. RC300) z maksymalnie 4 obiegami grzewczymi,
  • dla źrodeł ciepła z 2-przewodową magistralą EMS plus.


Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny


Moduł RC100H kontroluje temperaturę w pomieszczeniu i reguluje temperaturę w źródle ciepła w celu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Posiada wbudowany czujnik wilgotności.

Regulacja mocy: Moc grzewcza źródła ciepła zmienia się stosownie do różnicy pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób regulacji jest odpowiedni dla mniejszych wahań mocy (np. domy wolno stojące). Liczba startów palnika jest mniejsza, a czas pracy pompy krótszy.

Regulacja temperatury zasilania: Temperatura zasilania zmienia się stosownie do różnicy pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób regulacji jest odpowiedni dla większych wahań mocy. Dokładność regulacji jest większa i wysokość temperatury zasilania zostaje ograniczona. Pozwala to zaoszczędzić paliwo.

Funkcjonowanie jako regulator strefowy

RC100 w połączeniu z modułami strefowymi bez nadrzędnego modułu obsługowego może być stosowany jako regulator do sterowania każdym zmaksymalnie 4 obiegów grzewczych (szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej modułu strefowego).

Regulacja temperatury strefy odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku funkcjonowania jako regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia.

Funkcjonowanie jako moduł zdalnego sterowania

RC100H można używać jako modułu zdalnego sterowania dla nadrzędnego modułu obsługowego. Np. jeden moduł RC300 może regulować 4 obiegi grzewcze, z których każdy posiada jeden moduł RC100H.